❤️ 수) 예약마감 ❤️예약가능❤️관리사 모집중❤️❤️동천육교❤️❤️칠곡마사지맛집❤️

❤️ 수) 예약마감 ❤️예약가능❤️관리사 모집중❤️❤️동천육교❤️❤️칠곡마사지맛집❤️

멜로디테라피 건마 0 60 01.20 22:39
지역 : 대구 / 북구
세부지역 : 설명없음
업소명 : 멜로디테라피 [건마]
영업시간 : 설명없음
연락처 : 010-7431-8825
텔레그램 : 설명없음
매니저 : 설명없음

 

 

멜로디 이름.gif

 

 

메뉴.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

☎️예약문의는12시부터 전화주세요!

 

 

          

[효주] PM 3:00 - PM 12:00          

 [지민] PM 3:00 - PM 10:00          

  [가을] PM 5:00 - AM 1:00          

[여름] PM 7:00 - AM 1:00       

[제니] PM07:00 - PM 12:00 (랜덤)          

 

 

 

f458a005779ba11866dd2a476513a5b4.jpg

 

 

 

 

 

[효주]

 

슬랜더의 정석

칠곡마사지 TOP

다수의 에스테틱 자격증보유

미모,지성 겸비

 

 

#슬랜더 #티키타카

 

#망설이면 예약마감

 

 

 

[가을]

청순 페이스

긴생머리 쭉뻗은각선미

볼수록 빠져드는매력

마사지는 말해뭐해 

애교뿜뿜

 

#글래머 

#일단믿고맡겨봐 

 

 

 

 

[여름]

내상제로 고양이상

재방문고객999%

단발 슬랜더파 반전매력

안본사람은 있어도 

한번 본사람은 없다

 #재방여신 

 #탄력몸매

 

 

 

[지민]

전문마사지사

몸매통통 마인드최상

피로회복전문

친화력갑

 

 

이런것도 한다고?!

# 관리만 하면 ㄸㄹㅇ

 

# 피로회복제

 

 

 

[제니]

아담포켓걸

귀염애교전문

볼수록보고싶은매력

압마사지갑

 

 

# 바쁜 알바

# 텐션up

 

# 정성마사지

 

 

주의사항.gif

 

 

 

전화번호.gif

 

 

 

 

 

 

[전화부재시 예약마감]

 

 

Comments